- Voss, 3. Februar 2018 -

- Biletglimt frå UKM 2018 - Ungdommens kulturmønstring i Voss Kulturhus, 3. Februar 2018 -