- Voss, 3. Februar 2018 -

- Brekke og Raugstad, 3. Februar 2018, 12:30, -8C -