- Voss, 3. Februar 2018 -

- Voss sett ovanfor Roset, 3. Februar 2018, 12:29, -8C -