- Voss, 3. Februar 2018 -

- Voss frå Roset i måneskinn, 3. Februar 2018, 08:27, -11C -