- Voss, 3. Februar 2018 -

- Voss frå Roset i måneskinn, 3. Februar 2018, 02:57, -10C -