- Voss, 2. Februar 2018 -

- Voss frå Roset i måneskinn, 2. Februar 2018, 23:57, -9C -