- Voss, 2. Februar 2018 -

- Voss frå Roset, 2. Februar 2018, 18:57, -7C -