- Voss, 2. Februar 2018 -

- Hangurstoppen med Ekspressheisen, 2. Februar 2018, 15:23, -6C -