- Voss, 2. Februar 2018 -

- Utsyn frå Hanguren mot Valberget og Slettafjellet, 2. Februar 2018, 14:36, -6C -