- Voss, 2. Februar 2018 -

- Utsyn frå Hanguren mot Skutskardtjørni og Gråsida, 2. Februar 2018, 15:13, -6C -