- Voss, 2. Februar 2018 -

- Græe og Himle frå Roset, 2. Februar 2018, 12:34, -5C -