- Voss, 2. Februar 2018 -

- Herresleitet med Honndalsnuten bak sett ovanfor Roset, 2. Februar 2018, 12:34, -5C -