- Voss, 2. Februar 2018 -

- Bordalen sett ovanfor Roset, 2. Februar 2018, 12:39, -5C -