- Voss, 2. Februar 2018 -

- Hanguren sett ovanfor Roset, 2. Februar 2018, 12:36, -5C -