- Voss, 2. Februar 2018 -

- Voss sett ovanfor Roset, 2. Februar 2018, 12:38, -5C -