- Voss, 1. Februar 2018 -

- Voss frå Hanguren, 1. Februar 2018, 13:45, 0C -