- Voss, 1. Februar 2018 -

- Utanfor Hangursrestauranten med Voss bak, 1. Februar 2018, 13:43 -