- Voss, 12. Januar 2018 -

- Voss sett ovanfor Mølster, 12. Januar 2018, 13:31, -6C -