- Voss, 12. Januar 2018 -

- Paraglider på veg ut frå Hangurstoppen, 12. Januar 2018, 13:36, 0C -