- Voss, 12. Januar 2018 -

- Hangurstoppen mot Ekspressheisen, 12. Januar 2018, 13:20, 0C -