- Voss, 12. Januar 2018 -

- Utsyn frå Hangurstoppen mot Valberget og Slettafjellet, 12. Januar 2018, 13:19, 0C -