- Bordalen (Voss), 11. Januar 2018 -

- Bordalen sett ovanfor Roset, 11. Januar 2018, 13:19, +1C -