- Voss, 11. Januar 2018 -

- Voss sett ovanfor Roset, 11. Januar 2018, 13:22, +1C -