- Voss, 10. Januar 2018 -

- Vetleflaten (Haugamoen) frå Hanguren, 10. Januar 2018, 13:30, +4C -