- Voss, 9. Januar 2018 -

- Solnedgang over Lønahorgi sett frå Hangurstoppen, 9. Januar 2018, 15:35, 0C -