- Voss, 8. Januar 2018 -

- Voss frå Hanguren som i dag ligg under skoddehavet, 8. Januar 2018, 15:12, -1C -