- Voss, 8. Januar 2018 -

- Tog 62 på veg inn til Voss Stasjon, 8. Januar 2018, 09:09, 0C -