- Voss, 7. Januar 2018 -

- Voss Stasjon, 7. Januar 2018, 06:33, -10C -