- Skulestadmo, 6. Januar 2018 -

- Løne frå Hangurstoppen, 6. Januar 2018, 13:32, -10C -