- Voss, 6. Januar 2018 -

- Lønahorgi frå Hangurstoppen (mange på veg oppover mot Lønahorgi i dag), 6. Januar 2018, 13:33, -7C -