- Voss, 6. Januar 2018 -

- Hanguren mot Valberget og Slettafjellet frå Hangurstoppen, 6. Januar 2018, 13:37, -7C -