- Voss, 6. Januar 2018 -

- Voss Stasjon, 6. Januar 2018, 06:43, -11C -