- Voss, 5. Januar 2018 -

- Voss Stasjon, 5. Januar 2018, 08:33 -