- Voss, 3. Januar 2018 -

- Voss sentrum sett ovanfor Mølster, 3. Januar 2018, 14:41, +1C -