- Voss, 3. Desember 2017. -

- Voss Spelemannslag med konsert av små og store i Osasalen på Ole Bull Akademiet, 3. Desember 2017 -