- Voss, 3. Desember 2017. -

- Biletglimt frå tenning av Jolegrana på Torget, 3. Desember 2017, 17:04, +2C -