- Voss, 14. November 2017. -

- Voss sett ovanfor Mølster, 14. November 2017, 15:25, +1C -