- Voss, 14. November 2017. -

- Voss Stasjon i snødrev, 14. November 2017, 06:28, -0,5C -