- Hanguren (Voss), 12. November 2017. -

- Hanguren i flott solskinn, nede ligg skodda tjukk over bygda, 12. November 2017, 12:26 -