- Voss, 6. November 2017. -

- Skodda har lege som eit tjukt lag over heile Vossebygda i dag, 6. November 2017, 15:29, +3C -