- Vossestrand, 5. November 2017. -

- Søsterhaug, Sundveshaugen og Kroken, 5. November 2017, 11:56 -