- Palmafossen, 4. November 2017. -

- Palmafossen skule med fotballbane frå Hangurstoppen, 4. November 2017, 12:23, +8C -