- Nesthus - Øyane - Tjørnahorgi (Voss), 8. Oktober 2017. -

- Haustfargar nedanfor Flyane, 8. Oktober 2017, 14:47 -