- Nesthus - Øyane - Tjørnahorgi (Voss), 8. Oktober 2017. -

- Utsyn frå Tjørnahorgi mot Tjørnatjørni, 8. Oktober 2017, 13:42 -