- Nesthus - Øyane - Tjørnahorgi (Voss), 8. Oktober 2017. -

- Mykje reinsdyr trakk på Tjørnahorgi 1047 moh., 8. Oktober 2017, 13:36 -