- Nesthus - Øyane - Tjørnahorgi (Voss), 8. Oktober 2017. -

- Tjørnahorgi 1047 moh. mot Mykletveitveten, 8. Oktober 2017, 13:31 -