- Nesthus - Øyane - Tjørnahorgi (Voss), 8. Oktober 2017. -

- Utsyn ovanfor Øyane der skodda ligg tjukk over bygda, 8. Oktober 2017, 12:56 -