- Voss, 2. Oktober 2017. -

- Voss sett ovanfor Gjelle, 2. Oktober 2017, 15:49, +14C -