- Voss, 1. Oktober 2017. -

- Voss sett ovanfor Nesthusrapjane stølar, 1. Oktober 2017, 12:52 -