- Voss, 12. September 2017. -

- Strandavegen og Sverresplass, 12. September 2017, 14:06, +14C -